Risicomanagement

Risicomanagement

Na een uitgebreid gesprek met u, een bedrijfsbezichtiging en benodigde gegevens gaan wij voor u een risicoanalyse maken in de vorm van een uniek rapport. Wij vertalen uw unieke bedrijfseigenschappen vervolgens in een risicoprofiel.

Ieder relevant risico dat deel uitmaakt van dit risicoprofiel wordt beschreven. In de vorm van een risicoadvies geven we aan op welke wijze met ieder risico kan worden omgegaan. Dat kan op vier manieren:

  • Het vermijden van het risico
  • Het verminderen/voorkomen van het risico
  • Het verzekeren van het risico
  • Het zelf-dragen van het risico

Dit risicoadvies verdelen we weer per risicocluster. We hanteren daarbij de volgende clusters:

  • Bedrijfsmiddelen (Denk hierbij aan de goederen die u op voorraad heeft)
  • Bedrijfsactiviteiten (Welke activiteiten worden er uitgevoerd)
  • Vervoer & Logistiek (Alle vervoermiddelen en het gebruik daarvan)
  • Personeel (Beheersbaar houden van het ziekteverzuim)
  • Preventie (Brandpreventie en inbraakbeveiliging maar ook arbodienstverlening)

Tevens wordt er een analyse gemaakt van de huidige risicokosten (waaronder de kwaliteit van de huidige premiestelling en waarvoor uw huidige verzekeringsprogramma dekking biedt).

Onderhoud

Omdat uw onderneming steeds veranderd, veranderen ook uw risico’s. Daarom blijven wij graag met u in gesprek. Periodiek kunnen wij in overleg beoordelen of er aanpassingen nodig zijn in het risicoadvies en de uitvoering daarvan.

Onze beloning vindt plaats op basis van fee of uurtarief (met maximum).