Collectief Pensioen

Wij bieden collectieve pensioenregelingen voor werkgevers die ook de overige zakelijke verzekeringen via ons kantoor hebben lopen. Wij staan werkgevers bij om een belangrijkste arbeidsvoorwaarde vorm te geven. Hiertoe behoren onder andere:

Inventarisatie
– Inventarisatie van doelstellingen en wensen
– Analyse van de bestaande pensioenregeling indien deze aan
– Informeren en uitleg mogelijkheden
– Benodigde gegevens verzamelen en verwerken
– Onderzoek naar verplichting aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds conform een cao.

Advies
– Productvergelijking op basis van prijs en voorwaarden van onder andere Zwitserleven, a.s.r., Centraal Beheer, Allianz, Aegon, Nationale Nederlanden.
– Opstellen adviesrapport
– Bespreken advies
– Afsluiten pensioenregeling
– Gesprekken met of presentatie aan medewerkers

Beheer
– Nazorg spreken wij persoonlijk af en bepaalt u als werkgever wat u belangrijk vindt:
– Persoonlijk gesprek bij indiensttreding of een presentatie per jaar
– Hulp bij waardeoverdracht
– Informeren medewerkers bij wijzigingen in privĂ© situatie zoals: gezinsuitbreiding, huwelijk of echtscheiding.
– Controle betalingen en rekening courant

 

Onze beloning
De beloning van een pensioenadvies en bemiddeling vindt u hier. Voor nazorg en beheer maken wij vooraf afspraken op basis van fee of uurtarief.