Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen

Een inkomensverzekering kun je afsluiten voor het geval als er onverwacht minder geld binnen komt, terwijl je wel de huur of hypotheek moet blijven betalen.

Voor uzelf

Als zelfstandig ondernemer valt u niet onder de regelingen die er voor werknemers gelden. Bij arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen fors terugvallen. Om dit risico af te dekken bestaat er in de markt de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wij kunnen met u inventariseren of het verstandig is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hiervoor kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken om u te laten informeren.

Wanneer u interesse heeft in onze dienstverlening gaan wij daarna over tot het maken van een adviesrapport en het opvragen van offertes bij de maatschappijen die voldoen aan uw wensen en behoeften. Dit bespreken wij en u maakt de keuze over welke verzekering het beste bij u past.

Onze dienstverlening is op basis van uurtarief of fee (in combinatie met een abonnement). In ons dienstverleningsdocument vindt u de gemiddelde kosten.

Voor uw medewerkers

Zuiderhuis Nijmegen is mede gespecialiseerd in het adviseren en aanbieden van collectieve inkomensverzekeringen voor uw medewerkers.

Maar voordat wij een verzekering aanbieden kijken we eerst naar de risico’s. Zo gaan we altijd eerst met elkaar in gesprek om duidelijk te hebben wet het doel is en welke wensen u voor uw medewerkers hebt. We inventariseren en analyseren het personeelsbestand, de WHK-beschikkingen en de verzuimstatistieken. Zo krijgen wij een duidelijk beeld welke risico’s er zijn.

Door de terugtrekkende overheid wordt het voor middelgrote en grote werkgevers steeds interessanter om de sociale zekerheid privaat te gaan uitvoeren. Hierdoor kunt u met behulp van de juiste partners zelf zorgen voor schadelastbeheersing. Wij adviseren u over de verschillen tussen UWV en het privaat verzekeren van de WGA en ZW.

De sociale zekerheid (premies, kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid) hebben al snel een omvang van 30% van de loonsom en daar is vaak betrekkelijk weinig aandacht voor.

Als werkgever bent u verplicht om de eerste twee jaar van het loon door te betalen van uw vaste medewerker. Actief risicomanagement en het vroegtijdig begeleiden van een verzuimgeval komt de duur van het verzuim altijd ten goede.

Maar ook zaken als Participatiewet en Loonkostensubsidies stippen wij aan in ons advies.