Privacy Statement

Wie zijn wij
Zuiderhuis Nijmegen is een handelsnaam van Klap B.V.
Bezoekadres:  Graafseweg 21, 6512 BM NIJMEGEN
Postadres:       Graafseweg 21, 6512 BM NIJMEGEN
Telefoon:         024 – 329 4339 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar)
E-mail:             info@zuiderhuisnijmegen.nl
Internet:          www.zuiderhuisnijmegen.nl

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:30.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Welke Gegevens verwerken wij van u?

Wanneer u of uw werkgever gebruik maakt van onze dienstverlening vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden door uzelf of door uw werkgever aan ons verstrekt. Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de verzekering of het contract.

NAW-gegevens

 • Als u onze website bezoekt, slaan wij gegevens op over het gebruik van de site, hoe u ons heeft gevonden en maken we gebruik van cookies (Google Analytics). Van uw IP-adres wordt het laatste octet verwijderd zodat niet te herleiden is wie onze website bezoekt. Wij maken geanonimiseerde statistieken van de informatie die wij verzamelen zodat wij kunnen meten welke pagina’s worden bezocht, hoe lang en via welk device.
 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens om deze informatie toe te kunnen sturen. Als deze opvraag van informatie geen gevolg krijgt, bewaren wij uw gegevens maximaal 12 maanden.
 • Als u klant wordt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor het tot stand laten komen en beheren van verzekeringen en contracten.
 • Als u bij ons solliciteert, vragen wij u om een CV en diploma’s. Deze gegevens bewaren we alleen na uw toestemming met een maximum van 12 maanden.

Financiële gegevens

 • Als u klant bij ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer om betalingen te doen, te incasseren en voor het overmaken van het schadebedrag dat wij aan u verschuldigd zijn.
 • Daarnaast beschikken wij over uw salarisgegevens en vermogensgegevens als u via ons een verzekering of contract heeft zoals een pensioen- of inkomensverzekering of hypotheek.

Aanvullende gegevens

 • Voor sommige verzekeringen of contracten hebben wij nog aanvullende informatie van u nodig, bijvoorbeeld uw kenteken bij een autoverzekering, strafrechtelijke gegevens, uw beroep of gezondheidsgegevens bij een inkomensverzekering of hypotheek. Die gegevens gebruiken wij om te beoordelen welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn op het gebied van het afsluiten en beheren van verzekeringen en contracten.

BSN

 • In sommige gevallen hebben wij uw BSN nodig. Dit gegeven geven wij slechts door voor de aanvraag van een hypotheek, inkomensverzekering of een pensioenverzekering. Wij slaan geen BSN op in onze administratie.

Wij verwerken gegevens over uw contact met ons.

 • Als u contact met ons opneemt per telefoon, maken wij hiervan notities. Ook kan het zijn dat wij het gesprek opnemen. Wij melden dit dan vooraf aan u.
 • Als u contact met ons opneemt per post of per e-mail, bewaren wij dat in onze administratie

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

In de meeste gevallen krijgen we gegevens van u. Naast informatie die u aan ons verstrekt, kunnen wij informatie ontvangen van uw werkgever. Daarnaast kunnen wij informatie ontvangen van UWV, arbodiensten of van verzekeraars en hypotheekbanken. In ons verwerkingsregister ligt vast van welke bron we gegevens ontvangen. We informeren u over de bronnen waar de gegevens vandaan komen.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Uitvoering dienstverlening

 • Wij gebruiken gegevens om contact met u op te nemen, verzekeringen te adviseren, bemiddeling en beheer uit te voeren en voor hulp bij schadeafhandeling of declaratie. Daarnaast kunnen wij gegevens van u gebruiken voor verzekeringen of contracten die uw werkgever via ons heeft afgesloten.

Risicomanagement

 • Wij gebruiken uw gegevens om risico’s in te schatten en advies uit te brengen of toepasselijke verzekeringen, dekkingen of contracten.

Marketing

 • Wij houden u op de hoogte van wijzigingen in wetgeving of verzekeringen en contracten. Ook over nieuwe verzekeringen en contracten die voor u interessant kunnen zijn. Dit kunnen wij doen per e-mail, post of per telefoon.
 • Wij kunnen u op de hoogte houden per nieuwsbrief.
 • Als u geen nieuwsbrieven of informatie wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten per e-mail: info@zuiderhuisnijmegen.nl

Klachten

 • Wij verwerken uw gegevens als we een klacht voor u in behandeling nemen of als u een klacht heeft over onze dienstverlening. Dit doen wij om contact met u te kunnen leggen en om de klacht inhoudelijk te behandelen.

Rapportages

Wij maken anonieme statistieken van onze klantportefeuille. Hiermee kunnen wij bedrijfsdoelstellingen meten. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Rechtsgrond

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

 • U geeft toestemming door het ondertekenen van het dienstverleningsdocument.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld bij een inkomensverzekering, levensverzekering of een hypotheek.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld bij identificatie.
 • De verwerking is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld bij het toesturen van informatie die voor u van toepassing is of zou kunnen zijn.

Het niet verstrekken van gegevens kan gevolgen voor u hebben. Als wij u niet kunnen identificeren dan kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. Als wij geen of onjuiste gegevens over uw strafrechtelijk verleden ontvangen dan kunnen we geen overeenkomst met u aangaan of indien er al een overeenkomst is gesloten aan de hand van onjuiste verstrekte informatie kan de overeenkomst beëindigd worden.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een hoog beschermingsniveau te waarborgen. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien of verwerken. Alle medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd. Hierbij hebben zij verklaard integer te zullen handelen en zich te houden aan wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens

 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gege­vens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Dit hebben wij  vastgelegd in ons verwerkingsregister.
 • Polis- en klantdossiers bijvoorbeeld bewaren we maximaal 5 jaar na het beëindigen van de relatie met ons.
 • Offertes en gesprekken die niet hebben geleid tot verzekeringen of contracten verwijderen wij binnen 12 maanden.

U kunt bezwaar maken tegen het bewaren van uw gegevens na het beëindigen van de relatie met ons. U kunt ons dat laten weten per e-mail: info@zuiderhuisnijmegen.nl

Delen van  uw gegevens

 • Overheid: als wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens door te geven aan overheden. Hierbij gaat het om: Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie of een toezichthouder.
 • Verzekeraars en banken: wij geven uw persoonsgegevens door aan verzekeraars en banken voor het uitvoeren van verzekeringen en contracten.
 • Zuiderhuis Assurantiën: door de samenwerking die wij hebben met Zuiderhuis Assurantiën te Weert verwerken en beheren zij verzekeringen en contracten voor ons.
 • Overige dienstverleners: indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden die wij met u hebben besproken, kunnen wij gegevens delen met arbodiensten, expertisebedrijven, schadeherstellers, advocaten of incassobureaus.

Uw gegevens worden door Zuiderhuis Nijmegen V.O.F. niet buiten de Europese Unie (of EER) opgeslagen of gedeeld.

Uw rechten

 • Recht van Inzage: u kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt.
 • Recht van rectificatie: u kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U kunt bij ons vragen om gegevens te herzien of te wijzigen.
 • Recht op beperking: u kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U heeft het recht om aan te geven welke gegevens wij niet meer of alleen aangepast mogen verwerken. Dit kan consequenties hebben voor de dienstverlening*.
 • Recht om vergeten te worden: u kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan consequenties hebben voor de dienstverlening*.
 • Recht van overdracht (dataportabiliteit): u kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U kunt deze gegevens in een .pdf bestand van ons ontvangen. U kunt hiermee eenvoudig de gegevens overdragen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigde belang (bijvoorbeeld nieuwsbrief). Dit kan consequenties hebben voor de dienstverlening*.

* Indien er sprake is van consequenties op de door ons uit te voeren dienstverlening of van verzekeraars en banken laten wij u dat schriftelijk of per e-mail weten.

Privacy bij derden

Wij maken gebruik van digitale middelen: e-mail, Whatsapp en Facebook. Op de gegevens die wij van u ontvangen via deze kanalen is deze privacy statement van toepassing. Deze verklaring is niet van toepassing voor de wijze waarop socialmediaplatformen met deze informatie omgaan. Hiervoor kunt u de privacy statements van de desbetreffende platformen raadplegen.

Aanpassing

Regelmatig passen wij de privacyverklaring aan, vanwege wijziging van de wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan om deze privacy statement regelmatig opnieuw te lezen.

Vragen

Heeft u vragen over deze privacy statement, dan kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens in punt 1.