Nieuws

Pensioen in Eigen Beheer voor de DGA

Pensioen

Over het pensioen in Eigen Beheer voor de DGA is al lange tijd op landelijk niveau een hevige discussie. Afschaffen, veranderen, door laten gaan. Maar nu lijkt het dat aan alle onduidelijkheid een eind komt.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het Plan om op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel in te dienen om het pensioen in Eigen Beheer voor een DGA per 01-01-2017 af te schaffen. Er zullen dan 3 opties komen als dit wetsvoorstel wordt aangenomen.

1. Pensioen in Eigen Beheer afkopen

U kunt het pensioen in eigen beheer vanaf 2017 afkopen. Er zal hiervoor een termijn van 3 jaar komen. Hoe eerder u afkoopt, hoe hoger de korting zal zijn. Momenteel staat er voor 2017: 34,5% korting, voor 2018: 25% korting en voor 2019 19,5% korting.

Voorbeeld
Stel u heeft op 31-12-2015 een fiscale waarde staan van € 100.000. Als u in 2017 afkoopt, houdt de BV daar ongeveer € 34.000 aan loonbelasting in en maakt het restant van € 66.000 over naar uw privé rekening. Let wel op: de pensioenopbouw is hier mee gestopt en u heeft geen rechten meer. De € 66.000 komt in Box 3 van uw privé vermogen te staan.

2. Oudedagsparen in Eigen Beheer

Bij deze keuze wordt de fiscale waarde per 31-12-2015 jaarlijks verhoogd met een afgeleide rente op staatsleningen. De fiscale waarde zal dus jaarlijks groeien tot uw pensioendatum.

De uitkering op pensioendatum bij Oudedagsparen zal gebaseerd worden op het dan aanwezige kapitaal, de dan geldende rente en een uitkeringsduur van 20 jaar.

Een voordeel kan zijn dat de uitkering jaarlijks zal stijgen door de rente, echter er is maar een maximale uitkering van 20 jaar heeft.

3. Pensioen in Eigen Beheer handhaven

Pensioen in eigen beheer te handhaven bestaat ook tot de mogelijkheid. De huidige regels blijven toepassing ( o.a. jaarlijks berekenen en oprenten met 4% ). Bij het bereiken van uw pensioenleeftijd krijgt u wel jaarlijks een vooraf vastgestelde uitkering ( zolang er geld aanwezig is de BV). Dividend uitkeren blijft bij deze optie lastiger.

Wat te doen!

De juiste keuze zal per BV en per DGA verschillend zijn. Niet voor iedereen is dezelfde oplossing geschikt. Uw partner en eventueel de ex-partner moeten wel hun toestemming geven. Het is dus verstandig om voor de juiste keuze een goed advies te vragen.

Omdat in september 2016 meer duidelijkheid komt over de nieuwe wetswijziging en de belastingplannen, kunnen wij u pas daarna goed en juist adviseren. Via deze blog zullen wij u op de hoogte houden.

Vragen?

U kunt ons altijd contact met ons opnemen.

Deel dit bericht :
Geschreven door Ronald Schieving
Ik ben partner bij Zuiderhuis Nijmegen. Na een periode van 20 jaar in loondienst als MKB adviseur Zakelijke Verzekeringen gewerkt te hebben, ben ik in 2005 zelfstandig ondernemer geworden. Mijn specialisme : verzekeringen voor het Midden en Klein Bedrijf en pensioenregelingen voor de DGA, ZZP-er en werknemers.