Wie draagt bij u het gele hesje tijdens een cyberincident?

Een cyberincident heeft ook binnen het mkb ruimschoots zijn intreden gedaan. Steeds meer bedrijven zijn de laatste jaren afhankelijk geworden van computers en systemen die allemaal met elkaar en het internet verbonden zijn. Daardoor neemt ook het effect toe als er een systeem uitvalt door een incident.

Het merendeel van de midden- en kleinbedrijven hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met een cyberincident. Deze doelgroep is voor internetcriminelen interessant, omdat met name het mkb meer data bezit dan een particulier, maar veelal niet beter beveiligd is. De tijd waarin nog gedacht kon worden “dat zal mij niet overkomen of wat kunnen ze bij mij nu stelen” is echt ten einde. Vooral door de komst van de Meldplicht Datalekken per 1 januari 2016 is een lek in de beveiliging van data iets dat zeer serieus genomen moet worden. Als niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat er data gelekt is, moet er een melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij veel incidenten is er sprake van een menselijke fout die soms met een kleine aanpassing kan worden verkleind of beperkt.

Tips om cybercriminaliteit te beperken

  • Een up-to-date virusscanner voor de herkenning van onregelmatigheden of virussen.
  • Scheiding in autorisaties: is het wel nodig dat iedereen overal bij kan komen?
  • Maak altijd back-ups en bewaar deze ergens anders.
  • Wachtwoordbeleid: iedereen een eigen account en wachtwoorden moeten regelmatig worden gewijzigd.
  • Richtlijnen voor gebruik van laptops, tablets en smartphones.
  • 4-ogen principe bij het checken van facturen en betalingen.
  • Zorg ervoor dat iemand de regie neemt tijdens een incident. Wie draagt bij u het gele hesje?

Cyberincidenten kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemingen. Dit kunnen risico’s zijn die u niet zelf wilt of kunt dragen. Een cyberverzekering biedt dan uitkomst. Een cyberverzekering bestaat bijvoorbeeld uit verschillende dekkingen: een dekking voor de eigen schade die uw onderneming leidt, doordat bijvoorbeeld uw medewerkers niet kunnen werken en extra inzet van ict-personeel, maar ook de schade die u (ongemerkt) aan anderen toebrengt. Diverse verzekeraars hebben verzekeringen en dienstverlening ontwikkelt om ondernemers bij te staan na een (vermoedelijk) datalek.

Wilt u de risico’s en verzekeringsmogelijkheden met ons bespreken? Bel ons op 024-329 43 39 of maak een afspraak.

MKB’ers in de regio Nijmegen: bent u WGA-ready voor 2017?

Per 1 januari 2017 wijzigt het WGA-stelsel ingrijpend, ondertussen heeft u hier waarschijnlijk al van gehoord. Maar heeft u ook al een keuze gemaakt?

Als u op dit moment eigenrisicodrager bent voor de WGA, moet u voor 1 januari de keuze maken om dit voort te zetten in 2017. Ook al u geen keuze maakt, kiest u toch. De verzekeraar zal in veel gevallen geen nieuwe garantieverklaring afgeven aan De Belastingdienst. Hierdoor bent u verplicht drie jaar verzekerd via UWV. Dit kan verregaande en ongewenste gevolgen hebben.

Verzekeraars geven aan dat pas een klein gedeelte van de huidige eigenrisicodragers op dit moment een keuze heeft gemaakt. De tijd begint te dringen! Heeft u uw verlengingsvoorstel van de verzekeraar reeds ontvangen, maar geen idee welke keuze u kan maken, of wat verstandig is? Wij kunnen u hierover adviseren.

Neemt u dan contact met ons op, of maak een afspraak. Zuiderhuis Nijmegen is specialist op het gebied van ziekteverzuim, WGA, Ziektewet, en re-integratie. Meer weten over onze dienstverlening of onze beloning? Kijkt u dan hier.

Code 95: voldoen al uw chauffeurs?

Code 95 is een verplichte aantekening op het rijbewijs. Vanaf 10 september 2016 dienen alle chauffeurs die beroepsmatig een voertuig besturen te voldoen aan deze Europese verplichting. Deze aantekening is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is.

Lees verder

Nieuwe regels voor WGA-stelsel per 01-01-2017

Per 01-01-2017 worden de WGA-flex en de WGA-vast samengevoegd. Bent u met uw bedrijf momenteel eigenrisicodrager voor het WGA vaste gedeelte, dan moet u actie ondernemen. Onderneemt u geen actie dan zult u met uw onderneming automatisch teruggaan naar het UWV per 01-01-2017. U bent dan tevens verplicht om gedurende 3 jaar bij het UWV te blijven.

Lees verder

Pensioen in Eigen Beheer voor de DGA

Over het pensioen in Eigen Beheer voor de DGA is al lange tijd op landelijk niveau een hevige discussie. Afschaffen, veranderen, door laten gaan. Maar nu lijkt het dat aan alle onduidelijkheid een eind komt.

Lees verder